ZWROT TOWARU PLIK PDF

KLIKNIJ ABY POBRAĆ 
FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: ....................................

NUMER FAKTURY: .............................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................................................

ADRES: .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

TELEFON: .................................................... EMAIL: ...........................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Nazwa Banku: ........................................................................................................................

Numer konta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Klienta:

.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu i  że zwracany towar nie był nigdy użytkowany.

 

....................................................................................

(czytelny podpis Klienta)